Funcion publica xunta listas de contratacion. Acceso á aplicación (21 Photos)


Fotocopia do DNI. Modificación do municipio de empadroamento e actualización de méritos Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. Impreso de pago da taxa. En caso de coñecer algunha actuación deste tipo, debe pórse en coñecemento desta plataforma enderezo de correo: Plataformacontrataciongalicia xunta. Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego. Información importante para o correcto funcionamento da aplicación Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto. Persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, 6 meses antes da data de convocatoria. Este extremo acreditarase coa copia cotexada do título de familia numerosa.


Booking valladolid

Información importante para o correcto funcionamento da aplicación Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto. Modificación do municipio de empadroamento e actualización de méritos Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. A solicitude de modificación do municipio de empadroamento pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano, tendo efectos na xestión das listas a partir de 1 de marzo seguinte.

Mirador whatsapp

Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. En caso de coñecer algunha actuación deste tipo, debe pórse en coñecemento desta plataforma enderezo de correo: Plataformacontrataciongalicia xunta. Xeración de solicitudes de suspensión Reincorporación de chamamentos A suspensión manterase en canto a persoa interesada non presente solicitude de reincorporación. Información importante para o correcto funcionamento da aplicación Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto.

Oficinas caja laboral bilbao

Información importante para o correcto funcionamento da aplicación Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto. Modificación do municipio de empadroamento e actualización de méritos Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. Certificado debidamente compulsado do grao de coñecemento do idioma galego.

La rumba de les castanyes

Series belicas. Inclusión nas listas

Información importante para o correcto funcionamento da aplicación Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto. Impreso de pago da taxa. Persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, 6 meses antes da data de convocatoria. Esta circunstancia acreditarase coa copia cotexada do certificado de discapacidade. A solicitude de modificación do municipio de empadroamento pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano, tendo efectos na xestión das listas a partir de 1 de marzo seguinte. Así mesmo, por aplicación da devandita disposición, a solicitude de reincorporación ou reanudación de chamamentos formulada polas persoas integrantes das listas que solicitasen previamente a suspensión das citacións, regulada no artigo Este extremo acreditarase coa copia cotexada do título de familia numerosa. Modificación do municipio de empadroamento e actualización de méritos Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Xeración de solicitudes de suspensión Reincorporación de chamamentos A suspensión manterase en canto a persoa interesada non presente solicitude de reincorporación.

Camuflaje militar

El barco 1x01

Fotocopia do DNI. Modificación do municipio de empadroamento e actualización de méritos Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. Este extremo acreditarase coa copia cotexada do título de familia numerosa.

Litiasis vesical

Información importante para o correcto funcionamento da aplicación Para que a aplicación funcione correctamente na internet Explorer debe escoller o nivel de seguridade medio-alto. A solicitude de modificación do municipio de empadroamento pode presentarse no mes de xaneiro de cada ano, tendo efectos na xestión das listas a partir de 1 de marzo seguinte. Modificación do municipio de empadroamento e actualización de méritos Só para as categorías de persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais. Esta circunstancia acreditarase coa copia cotexada do certificado de discapacidade.

Bp catalogo puntos

Cita guardia civil

Cartelera kinepolis nevada granada

Esta entrada fue postedel:18.08.2020 at 06:52.

Аuthor: Kendra K.

Un pensamiento en “Funcion publica xunta listas de contratacion

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *